CENTRUM WIJ   GROENLO

 

 

 

  

 Centrum wij  ( home )

 wie zijn wij

 wat kosten wij

 wat willen wij                     

 contact

 

  Onze      Programma's                     

overzicht programma's                           

 

Artikelen

 Diverse artikelen

 

links

 

  1.  

 

         Woningharmonisatie 

         energetisch in balans

 

Met woning harmonisatie wordt getracht de energetische waarde van de woning op een voor de bewoners gezond niveau te brengen.

De energetische waarde wordt uitgedrukt in Bovis waarde. De fransman Bovis heeft een meetschaal ontwikkeld met een bereik van 0 tot 18000, hiervan wordt normaal tot ca 11000 gemeten. Hogere waarden komen alleen voor bij energetische kracht plaatsen of bij heel zuivere watervallen. Bij een lage of een hele hoge Bovis waarde raak je uit balans

Een gezond mens heeft een Bovis waarde van 6500 tot 8000 . Alle organen, voorwerpen, ruimten plekken en voedsel hebben een Bovis waarde. Wanneer je ergens bent of voedsel tot je neemt met een lagere Boviswaarde dan 6500 dan kost dat energie. Bij plekken of voedsel met een hogere Bovis waarde dan 6500 ontvang je energie. Bij veel energie verlies kun je ziek worden. Het is dus van belang om thuis een energie waarde te hebben van ca 7000 of meer.

Er wordt per vertrek een boviswaarde gemeten

De factoren die van invloed zijn op de boviswaarde zijn:

Aardstraling

Hier meten wij de Hartman en de currylijnen. Dit zijn stralings lijnen die als een raster over de aarde lopen. Met name de snijpunten van deze lijnen kunnen schadelijk zijn.

Leylijnen

Leylijnen zijn positieve lijnen die slechts op enkele plaatsen voorkomen. Ook verschillen ze enorm qua sterkte. Deze leylijnen hebben een toe en afvoerkanaal waarmee ze in verbinding met het binnenste van de aarde staan. Hier wordt vuile energie naar toe gebracht en schone energie weer opgehaald. Om alle plekken van de aarde te bereiken zijn de wateraders op de leylijnen aangesloten.

Wateraders

Wateraders zijn sinds ze met de leylijnen zijn verbonden (dit is ook een verandering in de kosmos ) positief .

Elektra smog

Elektrasmog is een verzamelwoord van alle inductie spanning en elektrastraling (van alles wat met elektra verbonden is). b.v.:  hoogspanningsmasten, telefoonmasten, meterkasten  en alle elektra-apparatuur . Nu is de Kosmos bezig om dit ook te neutraliseren de negatieve energie wordt via de leylijnen naar de aarde afgevoerd ( dit proces is echter nog niet gereed). De invloed van de aardstraling en elektrasmog zijn in de boviswaarde meegenomen. Wij hebben wel een aparte algemene gemiddelde meting uitgevoerd voor en na de harmonisatie.

Luchtkwaliteit

Hier wordt de luchtkwaliteit gemeten in een percentage van absolute schone lucht . In een normale leefomgeving haal je score van 80 % en in een gezond bos ca. 90 % . Bij hoge energie plekken en plaatsen met ongerept natuur is dit 95 tot ca. 98 % .Wanneer de waarden beneden 50 % wordt het belastend (ook deze waarde is in de Boviswaarde meegenomen).

Lichtkwaliteit

Daglicht bestaat uit het directe licht van de zon en uit het indirecte licht van de atmosfeer. Dit natuurlijk licht is van belang voor onze gezondheid .Met name de vertrekken waar wij overdag verblijven is het belangrijk dat er voldoende daglicht toetreedt. Hier wordt de hoeveel daglicht gemeten in een percentage in vergelijking met een glazenvertrek waar het daglicht onbelemmerd toegang krijgt dus 100% is. Ook hier is 80% een goede score en zijn waarden beneden 50 % niet goed (ook deze waarde is in de Boviswaarde meegenomen).

Kleur

Onder kleur verstaan wij of de situatie zodanig is dat de kleuren in een vertrek in goede balans zijn met de bewoners. Alle kleuren hebben ieder hun eigen trilling. Deze trillingen werken in op ons lichaam. Het is goed mogelijk dat wij een bepaalde periode behoefte hebben aan een bepaalde kleur en na verloop van tijd meer voorkeur voor een andere kleur krijgen (De trilling van een bepaalde kleur staan in resonantie met een bepaald orgaan). Hier wordt per vertrek gemeten of de kleuren overeen komen met de behoefte van de gemiddelde bewoners. Een ideaal percentage van 100% is dus bijna niet haalbaar 80% is ook hier een goede score, 50 % en lager is ook hier niet meer goed(ook deze waarde is in de Boviswaarde meegenomen).

Sfeer

Sfeer bestaat uit een aantal factoren n.l. licht,kleur,geluid,geur,smaak ,fysiek gevoel en vorm .Wij hebben hierboven al een aantal factoren besproken. De rest van de factoren spreken voor zich Hiervan meet ik een waarde . Een ideaal percentage van 100% is ook hier bijna niet haalbaar 80% is een goede score, 50 % en lager is niet meer goed (ook in boviswaarde meegenomen).

Positieve energetische elementen

Deze energieŽn verhogen de boviswaarde . Dit kunnen zijn :

Positieve emotionele,fysieke of mentale gebeurtenissen

Meubels ,schilderijen of andere voorwerpen met veel energie

Energie of lichtbollen (entiteiten).

Negatieve energetische elementen

Deze energieŽn verlagen de boviswaarde . Dit kunnen zijn:

Negatieve emotionele,fysieke of mentale gebeurtenissen

Meubels, antiek of andere voorwerpen met een "verleden" en een lage energie

Zware energie : negatieve entiteiten of verontreinigde grond

Tenslotte :De harmonie die de bewoners van een huis zelf of samen creŽren is van groot belang voor een goede energie dus een hoge boviswaarde .

terug naar programma's

home