CENTRUM WIJ   GROENLO

 

 

 

  

 Centrum wij  ( home )

 wie zijn wij

 wat kosten wij

 wat willen wij                     

 contact

 

  Onze      Programma's                     

overzicht programma's                           

 

Artikelen

 Diverse artikelen

 

links

 

  1.  

 

      Veranderingen van onze Aarde en de Kosmos 

    energetisch in balans    

 

In onze kosmos zijn astronomische veranderingen gaande waarbij de centrale zon van de kosmos.meer invloed gaat krijgen op onze aarde  Dit verandert weer het trillingsniveau en magnetisme van onze aarde . Deze veranderingen van "energieŽn" uit aarde en kosmos hebben weer invloed op de energie huishouding van de mensen waardoor wij allemaal energetisch veranderen ,men zegt wel dat wij in  in een hogere dimensie   komen .

 

 

Onze zon en planeten waaronder onze aarde beschrijven een baan door ons melkwegstelsel.

Het afleggen van deze banen (cyclus) duurt 26000 jaar Deze cyclus eindigt in 2012.    Van grote invloed is verder dat wij na hele lange tijd in een hoog energetisch niveau (de fotenen gordel ) binnenkom.

Ook is de as van onze aarde aan het verschuiven deze komt weer in zijn oorspronkelijke stand terug. Hierdoor zal de centrale zon (de bron van alles) meer invloed op onze aarde gaan krijgen.  Denk hieraan temperatuur veranderingen ,trillings niveau welke hoger wordt en het magnetisme van de noord en zuid pool . Dit zijn maar enkele punten het voert hier te ver om er uitvoerig op in te gaan

Naast  deze veranderingen die vanuit de kosmos worden bestuurt is de aarde ook door ons menselijk toedoen (denk hierbij aan het ontbossen , milieuvervuiling het uitroeien van bepaalde diersoorten ) aan het veranderen zeg maar zich aan het verzetten tegen deze aanslag.

Dit is nu al zicht- en voelbaar en wel door :

 Klimaatveranderingen t.w.

Toename van vulkaanuitbarstingen

Overstromingen

Tornado,s

Tsunamis

Smelten van de noord en zuidpool

IJsbeer op smeltend en drijvend ijs in de Chuckchi Zee, SiberiŽ

Deze veranderingen zij reeds duizenden jaren gelen voorspelt door Amerikaanse volkeren de Maya,s in midden Amerika De Inca,s in zuid Amerika en ook de oude Egyptenaren wisten hiervan.

De kosmos is naar verwachting tussen 2012 en 2020 gereed met de voltooiingen van bovengenoemde veranderingen en cyclussen.

Dit alles heeft zoals al is aangegeven grote invloed op het leven op aarde.

Als vervanging van de fossiele brandstoffen die opraken komt een nieuwe vrije energiebron Ether beschikbaar .Ether is volop in de Kosmos aanwezig (de onderzoekers van kwantum fysica zijn hier al van op de hoogte).

De ServiŽr Nikola Tesla (1856-1943) heeft dit ook al ontdekt en aangetoond middels een machine die hij ontwikkeld heeft

 

 

Machine uitgevonden door Tesla om gratis energie uit de ether te halen (radiant energy).

Verdere verwachtingen zijn dat de temperatuur geleidelijk aan het hele jaar door vrij constant zal zijn waardoor er minder energie nodig is voor verwarming en koeling.

Doordat er minder energie nodig is en meer gebruik gaan maken van vrije energie krijgen wij een schoner milieu.

De mens zal ook gaan evolueren  ( Wij komen in een hogere dimensie ).                    Doordat het trillingsniveau en het magnetisme verandert moeten wij ons ook aanpassen.  Dit gebeurt o.a. door het aanpassen van ons DNA en onze chakra,s .     Dit  proces is al gaande. Men moet hier echter wel voor open staan

Door deze aanpassing zullen wij o.a. intuÔtiever worden , meer tot ons zelf komen en veel minder materialistisch worden                                                                                      Wij gaan meer Zingeving ,spiritualiteit en bewustzijn  ervaren.                                  Daardoor komt er meer onderling begrip en liefde.                                                            Het huidig verzet tegen diverse dictators ,de financiŽle crisis en de ontwikkeling in met name de katholieke kerk zijn  hier een voorbeeld van.

Ook zullen wij meer gebruik maken van wat de natuur ons bied.                                   Gezond voedsel middels planten en fruitbomen zijn volop aanwezig.                                  Zon licht die meer zal schijnen geeft veel energie ook direct voor ons lichaam.

 

 

 

Zonlicht gedicht van Rezart Palluqi

Verdere veranderingen en consequenties worden besproken in het hoofdstuk Veranderingen van de Mensheid .

terug  naar artikelen

  home