CENTRUM WIJ   GROENLO

 

 

 

  

 Centrum wij  ( home )

 wie zijn wij

 wat kosten wij

 wat willen wij                     

 contact

 

  Onze      Programma's                     

overzicht programma's                           

 

Artikelen

 Diverse artikelen

 

links

 

  1.  

  

             Re´ncarnatie

                energetisch in balans

                  

Re´ncarnatie

 

CARNE = VLEES,

INCARNEREN= TOT VLEES WORDEN,

REINCARNEREN= WEER TOT VLEES WORDEN

 

 

OPNIEUW GEBOREN WORDEN, WEDERGEBOORTE, ZIELSVERHUIZING

Veel mensen, in het Oosten , maar ook in het Westen, geloven in re´ncarnatie. Ze zijn er van overtuigd "Mensen komen na hun dood terug!"

Velen zien door dat geloof de betrekkelijkheid van ons aardse bestaan in en geloven door nu een leven te leiden waar ook aandacht is voor de medemens men naar diverse incarnaties van een goed en sociaal gedrag ergens in de kosmos een eeuwig en gelukkig leven tegemoet gaat

Geloof in re´ncarnatie komt nadrukkelijk voor binnen Hindoe´sme, Boeddhisme, en andere religies van

het Oosten. Theosofen en ook Antroposofen en andere 'esoterische' stromingen in het Westen als ook 'New Agers' hangen zonder uitzondering de leer van de re´ncarnatie aan

Maar deze visie speelt geen enkele rol in (orthodox-gelovige stromingen binnen) Jodendom, Islam en Christelijk geloof

De Bijbel wijst dit geloof af.

Wij geloven eveneens zoals de volgende bekende mensen ook in leven naar de dood

Onze ziel is onsterfelijk

 

Omdat ik geloof in de leer van de wedergeboorte leef ik in de hoop dat ik, zo niet in dit leven dan toch na een andere geboorte, in staat zal zijn de hele mensheid in vriendschap te omhelzen.

  GANDHI

 

 

Ik geloof dat als iemand sterft

Zijn ziel terugkeert naar de aarde,

Getooid in een nieuwe vermomming van vlees,

Dat een andere moeder hem baart.

Met gespierder leden en helderder hoofd

Gaat de oude ziel weer op pad.

  JOHN MASEFIELD

 

 

Hoe belangwekkend zou het zijn om een verhaal te schrijven over de levenservaringen van een man die zichzelf in een vorig leven om het leven heeft gebracht; hoe hij nu oploopt tegen dezelfde eisen die voorheen gesteld werden, totdat hij tot het besef komt dat hij aan die eisen moet voldoenů..De daden uit het voorgaande leven geven richting aan het huidige leven.

  TOLSTOI

 

Het feit dat kinderen talloze feiten zo snel in zich opnemen dat het lijkt alsof ze willen aantonen dat ze er niet voor het eerst over horen, maar zich die feiten herinneren en alleen maar weer hoeven op te roepen, is wederom een krachtig bewijs dat mensen de meeste dingen al voor hun geboorte weten.

  CICERO

 

 

Ik ben hier eerder geweest, maar wanneer kan ik niet zeggen; ik ken het gras voor de deur, de zoete doordringende geur, het ruisend geluid, de lichten rond de kust.

Je bent eerder de mijne geweest- hoe lang geleden weet ik niet:

Maar juist toen die zwaluw opsteeg

Draaide je je hals zo,

Dat een sluier viel, - ik wist het alles van voorheen.

  DANTE GABRIEL ROSETT

 

 

Lees me, O Lezer, als u genoegen schept, want ik zal slechts heel zelden terugkeren naar deze wereld.

LEONARDO DA VINCI

 

 

Ik zal wellicht in een toekomstig leven geen koning zijn ľ des te beter: ik zal niettemin een actief leven leiden en daarboven minder ondankbaarheid oogsten.

  FREDERIK DE GROTE

 

 

Mijn leven zoals ik het leefde kwam me vaak voor als een verhaal dat geen begin en geen einde heeft. Ik had het gevoel dat ik een historisch fragment was, een stukje waarvan de voorafgaande en de volgende tekst ontbreekt. Ik kon me wel voorstellen dat ik wellicht in vorige eeuwen had geleefd en daar op vragen was gestoten waarop ik nog geen antwoord kon geven; dat ik nog eens geboren moest worden, omdat ik de taak die me was opgedragen niet had vervuld.

CARL JUNG

 

 

Het is minder verbazingwekkend twee keer geboren te worden dan een keer; alles in de natuur is wederopstanding

VOLTAIRE

 

Want de re´ncarnatiegedachte bevat een zeer geruststellende verklaring van de werkelijkheid waardoor het Indiase denken moeilijkheden overwint waardoor de denkers uit Europa van hun stuk raken.

ALBERT SCHWEITZER

 

De menselijke ziel is als water

Neerdalend uit de hemel

Opstijgend naar de hemel

Dan weer terugkerend naar de aarde,

Voor eeuwig heen en weer.

  GOETHE

 

Zielsherkenning van een soulmate:

Je hoofd zegt wellicht: "Ik ken je niet". Je hart weet beter.

Hij pakt voor de eerste keer je hand en de herinnering aan zijn aanraking ontstijgt de tijd en stuurt een schok door elk atoom van je wezen. Zij kijkt je in de ogen en jij ziet een ziel die door de eeuwen heen jouw gezel is. Je maag keert zich om. Je krijgt kippenvel op je armen. Alles buiten dit moment verliest zijn betekenisůů

DR. BRIAN L. WEISS

 

Dit artikel is geschreven door Marsha Brockotter

                         

terug  naar artikelen

  home